Trung tâm thực tập tổ chức khảo sát ý kiến sinh viên

Nhằm đánh giá tổng kết kết quả thực tập tốt nghiệp và chuẩn bị tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên khóa 09, Trung tâm thực tập đã phối hợp với các phòng ban, khoa, trung tâm tổ chức buổi gặp mặt sinh viên vào sáng ngày 23/6/2017 để khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về kỳ thực tập tốt nghiệp, khảo sát nhu cầu việc làm và Triển khai chương trình lao động chất lượng cao SAIGONACT làm việc tại Nhật Bản.

Sinh viên SAIGONACT tại buổi khảo sát ý kiến

Buổi gặp mặt đã thu hút khoảng 350 sinh viên các nghành của khóa 09. Trung tâm thực tập nhận những ý kiến của sinh viên và phổ biến hướng dẫn thực hiện bảng khảo sát. Trong buổi làm việc này,  30 sinh viên khóa 10, khóa 11 ngành Tiếng Nhật được trực tiếp tư vấn việc làm chất lượng cao Saigonact với đối tác phía Nhật Bản.

Trung tâm thực tập tổ chức đợt khảo sát việc làm vào thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp để tìm hiểu tình hình việc làm của sinh viên, lấy thông tin liên lạc để giữ liên hệ và hỗ trợ giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp. Tổng kết buổi khảo sát, có rất nhiều những ý kiến đóng góp tích cực cho Nhà trường và Nhà trường cũng nắm được rõ hơn tình hình của SV, đồng thời qua đó TTTT cũng nắm được nguyện vọng được học tiếp lên bậc học cao hơn của SV SAIGONACT. Đây cơ hội cho các sinh viên khóa 09 trở thành những sinh viên đầu tiên (khóa 01) của trường Đại học Du Lịch trong tương lai.

 

TRUNG TÂM THỰC TẬP