Thông báo về nghỉ hè năm học 2016 – 2017 và kế hoạch năm học 2017 -2018

Hiện nay, các bạn Sinh viên trường SAIGONACT đã kết thúc học kỳ II năm học 2016 - 2017 và đang bước vào kỳ nghỉ hè. Trong kỳ nghỉ hè các bạn sinh viên nên chấp hành nghiêm chỉnh thực hiện các quy định sau như sau:

Không tham gia, cổ vũ đua xe trái phép, nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông, đội mũ bảo hiểm và lái xe an toàn,

Khi tham quan, tắm biển phải chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định, tuân thủ các chỉ dẫn của nhân viên cứu hộ, cứu nạn và nhân viên bảo vệ,

Tuyệt đối không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy, không uống rượu, bia say, không tham gia cờ bạc, gây rối trật tự xã hội.

Trong thời gian nghỉ hè sinh viên xem kết quả học tập và các thông tin liên quan tại địa chỉ Website của trường: http://saigonact.edu.vn.

Để sinh viên nắm kế hoạch học tập năm học 2017 – 2018 phòng đào tạo đã ban hành kế hoạch năm học 2017-2018, ngay dưới thông báo này.


 

PHÒNG ĐÀO TẠO