Họp Giảng viên khoa Du lịch, TTTT, phòng CTSV và Phòng Đào tạo

Ngày 05/07/2015, Hiệu trưởng trường Cao đẳng VHNT&DL Sài Gòn đã có cuộc họp với Toàn thể Giảng viên cơ hữu, Giảng viên thỉnh giảng khoa Du lịch, lãnh đạo Trung tâm Thực tập, Phòng CTSV và Phòng Đào tạo.

Mở đầu cuộc họp, Hiệu trưởng gửi lời tri ân tới toàn thể giảng viên, cán bộ nhân viên đã đồng hành cùng Nhà trường trong suốt thời gian vừa qua, đồng thời Hiệu trưởng rất mong có thể thu hút được nhiều giảng viên trở lại giảng dạy, gắn bó với nhà trường. Tiếp theo, Hiệu trưởng muốn lắng nghe ý kiến đóng góp của các thầy cô về vấn đề còn tồn đọng trong khoa, ý kiến về việc nâng cao chất lượng giảng dạy, củng cố và xây dựng khoa Du lịch lớn mạnh đồng thời hỗ trợ tối đa để sinh viên vững tin rèn luyện và học tập.

TS. Nguyễn Kim Quốc phát biểu trong cuộc họp

Các thầy cô khoa Du lịch rất sôi nổi đưa ra ý kiến xây dựng. Nhìn chung các thầy cô xoay quanh vấn đề làm thế nào để xây dựng môi trường làm việc và học tập thân thiện, cởi mở; làm thế nào để có sự liên kết chặt chẽ và gần gũi giữa cán bộ nhân viên nhà trường với giảng viên, sinh viên; ý kiến để cải thiện những vướng mắc của giảng viên trong việc hướng dẫn thực tập, chấm điểm thực tập và thù lao. Vấn đề cần được cải thiện trước mắt như giải quyết khiếu nại cho sinh viên, vấn đề thực tập, đi tour, cải thiện điểm rèn luyện, xây dựng những khóa học ngoại khóa giúp sinh viên có thêm chuyên môn, đào tạo song song giữa học và thực hành, liên kết với doanh nghiệp địa phương để hỗ trợ đầu ra,  hỗ trợ sinh viên về đóng học phí, điều chỉnh điểm, …

Hiệu trưởng rất ghi nhận những đóng góp và khuyến khích các Giảng viên tiếp tục theo dõi, tìm ra điểm bất cập cũng như đề xuất phương hướng để cùng Nhà trường sửa đồi. Đồng thời, thầy yêu cầu các đơn vị phòng Đào tạo, TTTT, Phòng CTSV phải xem lại quy trình giải quyết cho sinh viên, làm thế nào để hỗ tốt nhất, nhanh nhất và kịp thời nhất. Nhà trường cũng sẽ tổ chức cuộc họp hàng tháng để ghi nhận những đóng góp của giảng viên để ngày càng hoàn thiện, trở thành một môi trường làm việc năng động, thân thiện và hiệu quả.

 

VPHT