Đề thi minh họa 2017, Gợi ý đáp án các môn trắc nghiệm

Một số giáo viên thuộc hệ thống giáo dục Hocmai.vn đưa ra gợi ý đáp án các môn thi trắc nghiệm của đề thi minh họa THPT quốc gia 2017.

 

Gợi ý giải môn Toán.

deminhhoa1

 Xem đề thi minh họa môn Toán tại đây

Gợi ý đáp án môn Vật lý.

deminhhoa2

 Xem đề thi môn Vật lý tại đây.

Gợi ý đáp án môn Hóa học.

deminhhoa3

 Xem đề thi môn Hóa học tại đây.

Gợi ý đáp án môn Giáo dục Công dân .

deminhhoa4

 Xem đề thi minh họa môn Giáo dục Công dân tại đây.

Gợi ý đáp án môn Lịch sử.

deminhhoa5

 Xem đề thi minh họa môn Lịch sử tại đây.

Đáp án gợi ý môn Sinh học.

deminhhoa6

Xem đề thi minh họa môn Sinh học tại đây.